Praca, Zdrowie i Pieniadze

Pieniądz jest powszechnym „środkiem wymiany” w transakcjach kupna-sprzedaży. Każdy przyjmuje go za sprzedane towary i usługi, wiedząc o tym, że za pieniądze będzie mógł nabyć inne niezbędne mu dobra.

W kulturach pierwotnych pojęcie pieniądza jako osobnego środka płatniczego nie istniało. Podstawowym sposobem nabywania dóbr była wymiana na zasadzie przedmiot za przedmiot, towar za towar. Szybko jednak zorientowano się, że nie zawsze taka wymiana była sprawiedliwa a także była uciążliwa. Z czasem więc wprowadzono tzw. pośredników wymiany, którymi zwykle były: sól, zboże, skóry itp. Dobra te były podzielne i w miarę trwałe dlatego też szybko ten sposób wymiany przyjął się w ówczesnym świecie.

Wraz z rozwojem gospodarki i cywilizacji miejsce produktów konsumpcyjnych zajęły metale najpierw brąz, miedź, żelazo a potem szlachetne srebro i złoto. Metale gwarantowały trwałość użytkową oraz wartość były znacznie bardziej trwałe niż towary dlatego też stały się formą pieniądza. Od czasu wprowadzenia metali , jako formy pieniądza wykształciło się pojęcie „pieniądz”.

Jednak z biegiem czasu i wzrostu wymiany metale zaczęły być uciążliwe. Wymiary metali nie zawsze były takie same, sztaby złota czy srebra zwykle były dużych rozmiarów, a ważenie i dzielenie ich na mniejsze kawałki zwykle zajmowało wiele czasu. Sztabki złota czy srebra dzielono na mniejsze kawałki, które zwykle przyjmowały kształt pełnych lub spłaszczonych kulek. Z biegiem czasu zaczęto na nich bić pieczęcie znanych władców, królów by zapobiec fałszowaniu . Po nabiciu odpowiednich podobizn, posiadacz nabitych kawałków metalu był świadom i pewien wartości danego „pieniądza”. Przez setki lat kulki tworzone były z brązu, srebra, złota w późniejszym okresie tylko z e srebra i złota. Te małe kuleczki częściowo spłaszczone przy nabijaniu pieczęci nazwano monetami.

Wytwarzanie pieniądza ze złota i srebra było kosztowne, a ponadto szlachetnych metali nie była wystarczająca do wzrastającego zapotrzebowania. Zaczęto więc swoje zasoby pieniężne zostawiać u złotników, którzy wypisywali tzw kwity depozytowe, które były wystawiane na dowód  ilości posiadanego złota czy też srebra przez osobę posiadającą taki kwit. Nabywcy kwitów mogli oprocentować swoje złoto czy srebro. Kwity depozytowe były aktywem finansowym pojawiającym się w ewidencji dwóch podmiotów: złotnika oraz posiadacza kwitu. Złotnik zobowiązany był do wypłaty określonej kwitem kwoty okazicielowi tego dokumentu. Ludzie coraz częściej regulowali swoje płatności kwitami depozytowymi . Kwity coraz częściej nie miały pokrycia w srebrze czy złocie, złotnicy stali się bankierami i zaczęli emitować coraz więcej tych kwitów jako zadłużenie wobec bankierów a odsetki od kwitów stanowiły dodatkowy dochód dla złotników.

Z upływem czasu państwo zaakceptowało kwity i wprowadziło regulacje prawne, złotnicy stali się bankierami a kwity stały się pieniądzem papierowym.

Kolejne etapy rozwoju pieniądza wiążą się z powstaniem i rozwojem pieniądza bezgotówkowego, w tworzeniu którego największą rolę odegrali Fenicjanie. Stworzyli oni namiastki bezgotówkowych form rozliczeń w postaci uwierzytelnionych tabliczek służących do dokonywania operacji finansowych. W późniejszym czasie ludzie nie chcieli trzymać papierowych pieniędzy w domu bo było to niewygodne i niebezpieczne dlatego oddawali swoją gotówkę do banku w formie wkładu na rachunek bankowy.

Obecnie popularnym środkiem płatniczym stał się pieniądz elektroniczny. Istota tej formy płatniczej polega na zapisie w pamięci komputera rachunków bankowych, a wpłaty, wypłaty, rozliczenia są realizowane za pomocą kart magnetycznych, na których zapisywane są ruchy związane z naszymi finansami. Regulowanie płatności finansowych za pomocą kart magnetycznych może następować wprost z domu, owymi kartami możemy płacić w sklepach, stacjach paliw, a także za pomocą bankomatów możemy wypłacać gotówkę z naszego konta bankowego

Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym funkcja pieniądza jako środka płatniczego ciągle wzrasta, natomiast jako środka wymiany, maleje. Transakcje gotówkowe występują w obrocie gospodarczym coraz rzadziej, gdyż są zastępowane powszechnie przez obrót bezgotówkowy.

Pieniądz wpływa na powstanie i kształtowanie się stosunków między ludźmi. Na ich podłożu powstają instytucje społeczno-finansowe (banki, giełdy, fundacje, zakłady ubezpieczeniowe), które mają za zadanie zaspokajanie społecznych potrzeb. Pieniądz jest też efektywnym narzędziem kontrolowania działalności tych instytucji.

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić życie bez pieniędzy , obrót bezgotówkowy zastąpił sakiewki i portfele, najważniejszą sprawą jest trzymać pieniądze w obiegu!

Pieniądz jest szóstym zmysłem, który umożliwia uznanie dla pozostałych pięciu.

Orson Welles

PL | EN

Praca
Zdrowie
Pieniadze