Praca, Zdrowie i Pieniadze

Mówiąc o Medycynie Komórkowej Dr Ratha, mamy na myśli szereg działań skupiających się na badaniu od podstaw komórek organizmu ludzkiego oraz walki z chorobami chronicznymi. Obecnie medycyną komórkową Dr Ratha, a tym samym pracami całego Instytutu kieruje znakomity biochemik dr Aleksandra Niedźwiecki. To jednocześnie uczeń oraz współpracownik innych wybitnych naukowców, takich jak dr Edelman, czy dr Pauling. Dziś ośrodek ten skupia wybitnych specjalistów z rozmaitych dziedzin, chociażby żywienia, toksykologii, biochemii, czy medycyny. Siedzibą Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha jest Dolina Krzemowa w USA (Silicon Valley, Kalifornia).

Obecne badania Instytutu skupiają się na działaniach zapoczątkowanych przez główne założenia medycyny komórkowej dr Ratha. Opierają się one jednocześnie na jego odkryciach, a tym samym na rozwoju udokumentowanych metod kontroli chorób układu krążenia, infekcyjnych, czy raka. Dzięki temu odkryte zostały takie zależności i właściwości jak chociażby zasady synergii substancji odżywczych, które są podstawową metodą przywrócenia metabolicznej równowagi organizmu. Dzięki ciągle zgłębianej zasadzie synergii, stosuje się niewielkie dawki pojedynczych składników, które działają profilaktycznie na organizm oraz chronią przed chorobami synergicznymi.

Medycyna komórkowa dr Ratha skupia się na: badaniach laboratoryjnych, badaniach klinicznych. To działania, które w sposób wielofazowy oraz różno -falowy skupiają się na współpracy z różnymi instytucjami naukowymi z całego świata.

Zakres badań Instytutu:

1. Choroby serca i układu krążenia

Najlepszym sposobem zmniejszenia śmiertelności z powodu zawału serca jest znalezienie i wyeliminowanie powodu tej choroby. Dzisiaj jest to możliwe dzięki odkryciom Dr Ratha, które wskazują, że główną przyczyną ataków serca i zawałów jest podobnie jak w szkorbucie, niedobór witaminy C w komórkach budujących ściany naczyń krwionośnych. Szkorbut jest konsekwencją całkowitego braku witaminy C i objawia się w ciągu kilku miesięcy, podczas gdy tworzenie złogów miażdżycowych rozwija się powoli w ciągu dziesiątek lat jako wynik chronicznego niedoboru tej witaminy i innych mikroelementów w naszej diecie.

Następstwem długotrwałego niedoboru witamin i niewydolnej funkcji komórek budujących nasze naczynia krwionośne są rysy i uszkodzenia ścian arterii, a w konsekwencji odkładanie się tzw. substancji naprawczych: pokładów tłuszczowych, szczególnie bogatych w cholesterol. W ten sposób otwiera się droga do tworzenia skomplikowanych złogów miażdżycowych - przyczyny zawałów serca.

Medycyna komórkowa stawia wyzwanie powszechnie promowanej opinii na mechaniczne obniżanie poziomu cholesterolu we krwi przy pomocy środków farmaceutycznych. Wysoka produkcja cholesterolu w wątrobie nie jest motorem inicjującym odkładanie się złogów miażdżycowych. To niestabilność naczyń krwionośnych wywołana długotrwałym brakiem witamin inicjuje potrzebę ich naturalnej reperacji, która jest dokonywana przez zwiększone odkładanie się cholesterolu w miejscach osłabionych. W związku z tym produkcja cholesterolu w wątrobie się zwiększa.

Podstawowe badania naukowe Instytutu Medycyny Komórkowej Dr Ratha w Kalifornii udowadniają jak synergia niezbędnych składników odżywczych może aktywnie przeciwdziałać powstawaniu uszkodzeń ścian naczyń, a tym samym zapobiegać chorobom serca. Przeprowadzone w ich następstwie badania kliniczne nad różnymi postaciami chorób serca, tak jak niewydolność serca, arytmia, wysokie ciśnienie tętnicze czy komplikacje cukrzycy potwierdzają słuszność tego kierunku.

2. Choroby nowotworowe

Największy postrach współczesnego świata wywołuje diagnoza: nowotwór. To przekonanie pozostanie tak długo aktualne, dopóki nie zrozumiemy, że chorobie nowotworowej można w skuteczny, naturalny sposób zapobiec.

Już w roku 1992 Dr Rath postulował, że witamina C i aminokwas lizyna odgrywają szczególną rolę w naturalnej kontroli przebiegu procesów rozpadu kolagenu przy chorobie nowotworowej.

Choć rozwój choroby nowotworowej przechodzi różne stadia, a sama choroba dotyczy różnych organów, cechuje ją jednak wiele charakterystycznych, wspólnych właściwości, jak: niekontrolowane podziały komórkowe, inwazja komórek i przerzuty (metastaza), zdolność do tworzenia naczyń krwionośnych (angiogeneza) i nieśmiertelność komórek nowotworowych.

Komórki nowotworowe, bez względu na rodzaj raka, rozprzestrzeniają się w organizmie z pomocą specyficznych enzymów degradujących białka (kolagen) tzw. metaloproteina (MMP). Powstrzymanie przerzutów komórek nowotworowych powiązane jest więc bezpośrednio z aktywnością enzymów MMP.

Wyzwanie w kierunku naturalnej kontroli krytycznych etapów choroby nowotworowej podjął zespół naukowy Instytutu Medycyny Komórkowej pod kierownictwem Dr Aleksandry Niedzwiecki

Naukowcy Instytutu Dr Ratha ustalili synergiczną kombinację określonych składników odżywczych, która jest w stanie powstrzymać rozwój i metastazę (przerzuty) komórek nowotworowych, a także udowodnili, że specyficznie dobrany kompleks witamin, aminokwasów, minerałów i naturalnych polifenoli jest efektywny w jednoczesnym zahamowaniu kluczowych mechanizmów rozwoju nowotworów.

Prowadzone badania in-vivo potwierdziły terapeutyczny potencjał synergicznego kompleksu komórkowych składników odżywczych, testowany obecnie w kierunku klinicznym.

3. Choroby zakaźne

Choroby zakaźne, jak gruźlica i inne epidemie są główną przyczyną śmierci w krajach rozwijających się.

Zespół nabytego niedoboru odporności i zdefiniowane symptomy (gorączka, rozwolnienie, duszący kaszel, utrata wagi ciała, często gruźlica) są od dawna powiązane z ubóstwem, niedożywieniem i złymi warunkami higienicznymi. Prowadzone badania wskazują, że na przebieg i złagodzenie choroby, która w krajach afrykańskich przybrała rozmiary epidemii ma wpływ przede wszystkim odpowiednia, bogata w naturalne składniki odżywcze dieta.

Badania Medycyny Komórkowej, w tym prowadzone w europejskich szpitalach badania kliniczne, wskazują na znaczącą poprawę stanu zdrowia pacjentów z gruźlicą przy dodatkowym przyjmowaniu synergii składników odżywczych do podawanych leków.

U pacjentów przyjmujących dodatek składników odżywczych znikają często towarzyszące gruźlicy symptomy, jak: stany zapalne, czy gorączka. Odnotowuje się również zanik pałeczek gruźlicy we krwi. Również kaszel i powiększenie wątroby znacznie ustępują. Wyniki prowadzonych badań pokazują wyraźnie, że leki przeciwgruźlicze przyjmowane w kombinacji ze synergią składników odżywczych redukują niepożądane efekty uboczne tych leków i znacznie poprawiają stan zdrowia.

4. Inne problemy zdrowotne:

Cukrzyca typu II (cukrzyca typu dorosłego) jest często wywoływana lub pogarszana przez przewlekły niedobór komórkowych składników odżywczych w komórkach trzustki, produkujących insulinę. Temu niewystarczającemu zaopatrzeniu komórek trzustki zwykle towarzyszy przewlekły niedobór składników odżywczych w tętnicach i innych narządach, dlatego zawał serca, udar mózgu i zaburzenia układu krążenia należą najpoważniejszych następstw cukrzycy.

Medycyna Komórkowa daje też odpowiedź w przypadku cukrzycy. Przyczyną zakłóceń metabolizmu węglowodanów jest podobna budowa molekularna witaminy C i glukozy. Przy nadmiernej ilości glukozy we krwi i niedoborach witaminy C dochodzi do nieprawidłowych przemian komórkowych, których następstwem jest cukrzyca. Dlatego też witamina C odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu powikłaniom cukrzycowym oraz przyczynia się do odzyskania równowagi między metabolizmem witamin i cukru.

5. Osteoporoza

Jest chorobą występującą często w drugiej połowie życia, objawiającą się jako zrzeszotnienie kości. Cierpią na nią głównie kobiety po menopauzie, ale zdarza się ona również u mężczyzn.

Zmiany hormonalne w trakcie menopauzy, także przeobrażenia związane z wiekiem i sposobem życia zwiększają u kobiet zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze, np. niedobory wapnia w organizmie, który jest niezbędny do pracy wielu organów, są przyczyną naruszenia własnego organicznego depozytu w kościach. W powiązaniu z niedostateczną ilością witaminy D i C prowadzi to do niekorzystnych zmian i ubytków w tkance kostnej.

Medycyna Komórkowa postuluje odpowiednie zaopatrzenie dziennej diety w mikroelementy - nieodzowny czynnik prawidłowej funkcji komórek a także na większość chorób nękających współczesne społeczeństwa, ponieważ sięga do przyczyn ich powstawania już na poziomie komórkowym. Zastosowanie dodatku synergii składników odżywczych przynosi pozytywne rezultaty nie tylko w przypadku powyższych chorób, lecz również w przypadku chorób reumatycznych, alergii, astmy, chorób oczu a także chorób dziedzicznych.

PL | EN

Praca
Zdrowie
Pieniadze